Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A.
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 Strona Główna
Informacje Ogólne
Informacje o Firmie
Zarząd Spółki
Status Prawny
 Pracownicy
Dane kontaktowe
 Projekt PL07
Składanie Ofert/Wyniki
 Projekt PL13
Składanie Ofert/Wyniki
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
PRZETARGI POW. 30 000 euro
PRZETARGI DO 30 000 euro
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Projekt „Poprawa zdrowia i komfortu życia osób starszych i niesamodzielnych przez rozszerzenie zakresu opieki domowej, ambulatoryjnej i środowiskowej w Polsce” współfinansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG

- 2016-03-16

"Rozszerzenie posiadanej licecji dla programów treningowych służących komputerowo wspomaganej rehabilitacji chorych z zaburzeniami funckji pozanwczych - medyczne oprogramowanie terapeutyczne pamięć słowna i werbalna, pamięć twarzy, koordynacja wzrokowo - ruchowa, planowanie dnia, zakupy do Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - powtórzenie"

"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

 

- 2016-03-09

"Rozszerzenie posiadanej licecji dla programów treningowych służących komputerowo wspomaganej rehabilitacji chorych z zaburzeniami funckji pozanwczych- medyczne oprogramowanie terapeutyczne pamięć słowna i werbalna, pamięć twarzy, koordynacja wzrokowo - ruchowa, planowanie dnia, zakupy do Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych"

 

- 2016-03-08

"Zakup oraz dostawa sprzętu do fizykoterapii i kinezyterapii"

"Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert"

"Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ"

"Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - zmiana"

"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

"Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty"

"Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty po powtórzeniu czynności"

"Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"

 

- 2016-01-11

"Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kampanii bilbordowej"
"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

 

- 2015-08-12

"Powtórzenie zaproszenia do składania ofert na zakup i dostawę stolików do gabinetów"

"Zawiadomienie o wynikach postępowania"

 

- 2015-08-12

"Powtórzenie zaproszenia do składania ofert na zakup i dostawę instrumentów muzycznych"

"Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"

 

- 2015-07-31

"Powtórzenie zaproszenia do składania ofert na zapewnienie cateringu podczas konferencji na zakończenie części inwestycyjnej"

"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

 

- 2015-07-28

"Zaproszenie do składania ofert na Zakup i dostawę stolików do gabinetów"

"Zapwiadomienie o powtórzenie postępowania"
 

- 2015-07-28

"Zaproszenie do składania ofert na Zakup i dostawę instrumentów muzycznych"

"Zawiadomienie o powtórzenie postępowania"

 

- 2015-07-22

"Zaproszenie do składania ofert na zepewnienie cateringu podczas konferencji na zakończenie części inwestycyjnej"

"Zawiadomienie o powtórzeniu procedury"

 

- 2015-06-18

"Zakup oraz dostawa sprzętu do kinezyterapii do Polkowkicego Centrum Usług Zdrowotnych"

"Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ"

"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

 

- 2015-06-08

"Przebudowa budynku B Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A. Centrum Gerontologii i Rehabilitacji - Roboty dodatkowe"

"Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Roboty budowlane"

"Ogłoszenie o udzielenie zamówienia - Roboty budowlane"

 

- 2015-05-26

"Zakup oraz dostawa sprzętu do fizykoterapii i kinezyterapii dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych"

"Zmiana ogłoszenia"

"Wyjaśnienie treści SIWZ"

"Unieważnienie przetargu części 2 sprzęt do kinezyterapii"

"Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty i o wyborze najkorzystniejszej oferty na część 1: zakup i dostawa sprzętu do fizykoterapii"

 

- 2015-05-12

"Prowadzenie badań psychotechnicznych w ramach rehabilitacji psychologicznej"

"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

"Prowadzenie diagnostyki (neurologicznej) w ramach rehabilitacji psychologicznej"
"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

"Prowadzenie psychoterapii indywidualnej w ramach rehabilitacji psychologicznej"

"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"


"Prowadzenie terapii neurologicznej w ramach rehabilitacji psychologicznej"

"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

 

- 2015-04-27

"Prowadzenie konsutlacji psychiatrycznych w ramach rehabilitacji psychologicznej"

"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Prowadzenie konsutlacji psychiatrycznych w ramach rehabilitacji psychologicznej"

 

"Prowadzenie badań psychotechnicznych w ramach rehabilitacji psychologicznej"

"Zawiadomienie o unieważnieniu - Prowadzenie badań psychotechnicznych w ramach rehabilitacji psychologicznej"

 

"Prowadzenie diagnostyki (neurologicznej) w ramach rehabilitacji psychologicznej"

"Zawiadomienie o unieważnieniu - Prowadzenie diagnostyki (neurologicznej) w ramach rehabilitacji psychologicznej"

 

"Prowadzenie psychoterapii indywidualnej w ramach rehabilitacji psychologicznej"

"Zawiadomienie o unieważnieniu - Prowadzenie psychoterapii indywidualnej w ramach rehabilitacji psychologicznej"

 

"Prowadzenie terapii neurologicznej w ramach rehabilitacji psychologicznej"

"Zawiadomienie o unieważnieniu - Prowadzenie terapii neurologicznej w ramach rehabilitacji psychologicznej"

 

- 2015-03-24

"Przebudowa części budynku B Polkowckiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A. Centrum Gerontologii i    Rehabilitacji - Roboty dodatkowe instalacji CO oraz kanalizacji deszczowej"

"Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - roboty budowlane"

"Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"

 

- 2015-03-24

"Publikacja artykułów na temat promocji projektu"

"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

 

- 2015-03-16

"Prowadzenie terapii logopedycznej w ramach rehabilitacji psychologicznej - powtórzenie"

"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

 

- 2015-03-04

"Prowadzenie terapii logopedycznej w ramach rehabilitacji psychologicznej"

"Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"

 

- 2015-02-19

"Zakup oraz dostawę sprzętu dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. - powtórzenie"
"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

 

 

- 2015-02-19

"Zakup, programów treningowych służących komputerowo wspomaganej rehabilitacji chorych z zaburzeniami funkcji poznawczych, medyczne oprogramowania terapeutyczne pamieć słowna i werbalna, pamięć twarzy, koordynacja wzroko - ruchowa, planowanie dnia, zakupy do Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A - powtórzenie".

"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

 

 

 

- 2015-02-19

"Dostawa aparatu, nowoczesnego systemu wykorzystającego zapis fal mózgowych do wspierania uwagi i koncentracji do Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A. - powtórzenie"

"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

 

- 2015-02-19

"Dostawa programu opartego na funkcjach umysłowych służących do oceny i ćwiczeń rehabilitacyjnych opracowany specjalnie w celu poprawy tych funkcji umysłu, które bezpośrednio wpływają na skupienie, uwagę, planowanie w czasie i przestrzeni do Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A. - powtórzenie"

"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

 

​- 2014-02-04

"Zakup, dostawa oprogramowania terapeutycznego przeznaczonego do terapii afazji dla Centrum Gerontologii do Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A."

"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

 

​- 2014-02-03

"Zakup, dostawę i wdrożenie oprogramowania terapeutycznego wspierającego diagnostykę psychologiczną do Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A. - Powtórzenie"

 

​- 2014-01-30

"Zakup oraz dostawa sprzętu do badań psychotechnicznych w ramach realizacji projektu do Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A."

 

​- 2014-01-29

"Dostawa aparatu, nowoczesnego systemu wykorzystającego zapis fal mózgowych do wspierania uwagi i koncentracji do Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A."

 

​- 2014-01-29

"Zakup, programów treningowych służących komputerowo wspomaganej rehabilitacji chorych z zaburzeniami funkcji poznawczych, medyczne oprogramowania terapeutyczne pamieć słowna i werbalna, pamięć twarzy, koordynacja wzroko - ruchowa, planowanie dnia, zakupy do Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A."

 

​- 2014-01-29

"Dostawa programu opartego na funkcjach umysłowych służących do oceny i ćwiczeń rehabilitacyjnych opracowany specjalnie w celu poprawy tych funkcji umysłu, które bezpośrednio wpływają na skupienie, uwagę, planowanie w czasie i przestrzeni do Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A.."

 

​- 2014-01-27

"Zakup, dostawę i wdrożenie oprogramowania terapeutycznego wspierającego diagnostykę psychologiczną do Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A."
 

​- 2015-01-05
"Zakup, dostawa oraz instalacja nagłośnienia dla Centrum Gerontologii - Powtórzenie"

"Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i o wyborze najkorzystniejszej oferty"

"Zawiadomienie o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 16.01.2015 r. oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty"

 

​- 2014-12-23

"Wykonanie sieci teleinformatycznej pod potrzeby opieki nad pacjentem w domu"

"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

 

​- 2014-12-18
"Zakup i dostawa oprogramowania dla Centrum Gerontologii do Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A. Poradnia Logopedyczna.-powtórzenie"

"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

 

- 2014-12-08

"Zakup, dostawa oraz instalacja nagłośnienia do Centrum Gerontologii do Polkowickiego Centrum Usług Zdrwotnych - ZOZ S.A . - powtórzenie"

"Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"

 

​- 2014-12-04

"Wydruk i dostawa kalendarzy ściennych trójdzielnych dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A."

"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty."

 

​- 2014-12-02
"Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych, sprzętu komputerowego i audiowizualnego  do Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A. Powtórzenie."

"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty."

 

​- 2014-12-02
"Zakup i dostawa aparatów do mierzenia ciśnienia tętniczego oraz glukometrów z paskami   do Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A."

 

​- 2014-12-01
"Zakup i dostawa oprogramowania dla Centrum Gerontologii do Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A. Poradnia Logopedyczna."
 

 

​- 2014-11-27
"Zakup i dostawa toreb pielęgniarskich -medycznych do Polkowickiego Centrum Usług Zdrwotnych - ZOZ S.A - Powtórzenie."

"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty."
 

​- 2014-11-24
"Zakup, dostawa oraz instalacja nagłośnienia do Centrum Gerontologii do Polkowickiego Centrum Usług Zdrwotnych - ZOZ S.A ."

"Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania."

​- 2014-11-19
"Zakup i dostawa toreb pielęgniarskich -medycznych do Polkowickiego Centrum Usług Zdrwotnych - ZOZ S.A ."

​- 2014-11-17
"Zakup i dostawa oprogramowania do wypożyczalni sprzętu do Polkowickiego Centrum Usług Zdrwotnych - ZOZ S.A ."
"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty."

​- 2014-11-17
"Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych, sprzętu komputerowego i audiowizualnego do Polkowickiego Centrum Usług Zdrwotnych - ZOZ S.A - powtórzenie."

"Wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert."

"Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania."

- 2014-11-04
"Zakup i dostawa oprogramowania dla gabinetu do Polkowickiego Centrum Usług Zdrwotnych - ZOZ S.A."
"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

- 2014-11-04

"Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych, sprzętu komputerowego i audiowizualnego do Polkowickiego Centrum Usług Zdrwotnych - ZOZ S.A."
"Wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert."
"Wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert. cz.2 "

- 2014-11-04
"Zakup i dostawa oprogramowania dla Centrum Gerontologii do Polkowickiego Centrum Usług Zdrwotnych - ZOZ S.A."
"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

- 2014-10-16

Przebudowa części budynku B Polkowickiego Centrum Usług Zdrwotnych - ZOZ S.A. 
CENTRUM GERONTOLOGII

"Ogłoszenie"
"Specyfikacja istotnych warunków zamówienia"
"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"
"Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"

- 2014-10-06

"Zaproszenie do składania ofert na zapewnienie cateringu podczas konferencji inauguracyjnej"
"Zmiana zaproszenia do składania ofert na zapewnienie cateringu podczas konferencji inauguracyjnej" 
"Zawiadomienie_o odrzuceniu ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty"

- 2014-09-30
"Świadczenie usług logopedycznych nad pacjentem w domu - Powtórzenie"
"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

- 2014-09-29
"Świadczenie usług pielęgniarskich nad pacjentem w domu - Powtórzenie"
"Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert"

- 2014-09-24
"Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę materiałów biurowych i sprzętu biurowego"
"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

- 2014-09-19
"Świadczenie usług teleopieki dla pacjentów"

"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

- 2014-09-18
"Świadczenie usług logopedycznych nad pacjentem w domu"

- 2014-09-18
"Świadczenie usług fizjoterapeutycznych nad pacjentem w domu - powtórzenie"

2014-09-17
"Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę materiałów i sprzętu medycznego ."
"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę materiałów i sprzętu medycznego ."

2014-09-17
"Dostosowanie pomieszczenia pod potrzeby wypożyczalni sprzętu medycznego w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A.."
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2014-09-10
"Świadczenie usług psychologicznych nad pacjetem w domu."
"Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i o unieważnieniu postępowania"

2014-09-10
"Świadczenie usług pielęgniarskich nad pacjetem w domu."
"Zmiana terminu i składania ofert"

"Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"

2014-09-10
"Świadczenie usług fizjoterapeutycznych nad pacjetem w domu."

2014-09-09
"Dostosowanie pomieszenia pod potrzeby wypożyczalni sprzętu medycznego w Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A."

2014-09-09
"Zakup i dostawa materiałów i sprzętu medycznego do Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A."

2014-09-09
"Wynam sali wraz ze sprzętem multimedialnym oraz zapewnieniem cateringu podczas konferencji prasowej"
"Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"

2014-09-08
"Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do gabinetu logopedycznego, rehabilitacji psychologicznej"

2014-09-05
"Zakup i dostawa materiałów biurowych i sprzętu biurowego"
"Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania"

2014-09-03
"Wynajm sali wraz ze sprzętem multimedialnym"
"Zmiana zaproszenia"
"Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"


- 2014-09-02
"Świadczenie usług o charakterze niepiorytetowym logopedycznych nad pacjentem w domu"
"Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"

- 2014-09-02
"Świadczenie usług o charakterze niepiorytetowym psychologicznych nad pacjentem w domu"
"Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"

- 2014-09-02
 "Przeprowadzenie kampanii bilbordowej"
"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

- 2014-08-29 
"Zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych do gabinetu logopedycznego"

- 2014-08-29
"Zakup oraz dostawa sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego"
"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

- 2014-08-29
"Zakup oraz dostawa środków czystości oraz materiałów higienicznych"

- 2014-08-26
"Nadzór inwestorski nad pracami budowlano-montażowymi Centrum Gerontologii i wspracia osób  niesamodzielnych"
Zawiadomienie o wyborze ofert

- 2014-08-25
"Założenie i aktualizację strony internetowej projektowej"
"Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania"

- 2014-08-20 
"Przeprowadzenie kampanii bilbordowej"

- 2014-08-19 
"Wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych w projekcie"
"Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i o wyborze najkorzystniejszej oferty"

- 2014-08-14 
"Nadzór inwestorski nad pracami budowlano-montażowymi Centrum Gerontologii i wspracia osób  niesamodzielnych"

- 2014-08-13
"Założenie i aktualizację strony internetowej projektowej"

Ilość odwiedzin: 76673
Nazwa dokumentu: Składanie Ofert/Wyniki
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Pędlowska - Wojciech
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Kośmider
Osoba, która wprowadzała dane: Jakub Glapiński
Data wytworzenia informacji: 2014-08-13 11:32:00
Data udostępnienia informacji: 2014-08-13 11:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-14 13:58:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...